Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Gminy Opole

BS.6341.12.2016                                                      Krapkowice, dnia 13 maja 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 9 maja 2016 r. zostało wszczęte na wniosek

Gminy Opole

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych przez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej poprzez wyloty W-1P, W-2P, W-4P, W-5P, W-6P, W-7P, W-8P, W-10P, W-11P, W-12P, W-13P, W-16P, W-17P i W-18P do Kanału Półwieś w Opolu oraz w sprawie wygaszenia decyzji Prezydenta Miasta Opole nr OŚR.I.KWS.6210-27D/2006 z dnia 05.07.2006 r.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                                   Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                                   Katarzyna Gondek - Jaśkowska