Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowie dwóch stacji zgazowania azotu wraz z instalacjami zewnętrznymi

BS.6740.149.2016                                                                                            

                                                                                                               Krapkowice, dnia 6 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO  

Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 kwietnia 2016 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dwóch stacji zgazowania azotu wraz z instalacjami w Zdzieszowicach na działce nr ewid. gruntów 1215/33.

Inwestor: ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza Oddział Zdzieszowice.

Wobec powyższego informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego
  2. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowy w Krapkowicach.

 

z upoważnienia Starosty Krapkowickiego
Katarzyna Gondek - Jaśkowska
Dyrektor Wydziału BS