Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wniosek Mariana Ocipińskiego

BS.6341.9.2016                                                        Krapkowice, dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 15 kwietnia 2016 r. zostało wszczęte na wniosek

Mariana Ocipińskiego

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rowu opaskowego nr 1, gromadzenie wody w stawach oraz pobór wód z rowu szczegółowego nr 1 dla potrzeb stawów rybnych nr 2, 3 i 4, zlokalizowanych na dz. nr 595 i 600 w miejscowości Wygoda.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                              Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                              Katarzyna Gondek - Jaśkowska