Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę instalacji odbioru gazu z baterii koksowniczej nr V w ArcelorMittal S.A. w Zdzieszowicach

BS.6740.103.2016                                                                                            

                                                                                                                               Krapkowice, dnia 14 kwietnia 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

  

Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 marca 2016 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę instalacji odbioru gazu baterii koksowniczej nr V w ArcelorMittal Poland S.A., Zdzieszowice, działka nr ewid. gruntów 1215/33.

 

Inwestor: ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza, Oddział Zdzieszowice

 

Wobec powyższego informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

z upoważnienia Starosty Krapkowickiego
 Katarzyna Gondek - Jaśkowska

Dyrektor Wydziału

Budownictwa i Środowiska
 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-04-2016
  przez: Grzegorz Morawiec
 • opublikowano:
  14-04-2016 07:58
  przez: Grzegorz Morawiec
 • zmodyfikowano:
  14-04-2016 08:00
  przez: Grzegorz Morawiec
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 1480
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×