Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę 90/2016

BS.6740.51.2016                                                                                                                                 Krapkowice, dnia 8 kwietnia 2016 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO 

   

              Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 90/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. dotycząca pozwolenia na przebudowę z rozbudową hali produkcyjnej z częścią biurową o halę produkcyjno – magazynową, budynek socjalny, budynek biurowy oraz budowę hali namiotowej, magazyn farbi rozpuszczalników, wiaty na rowery, zbiorników na gaz propan – butan, silosów, parkingu, placu gospodarczego, komunikacji wewnętrznej, instalacji (deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej i energetycznej w tym oświetleniowej), Zdzieszowice, ul. Rozwadzka, działki nr ewidencyjny gruntów 859/3, 859/4, 860/1, 860/2, której inwestorem jest Nordfolien Polska Sp. z o. o., 47 – 330 Zdzieszowice, ul. Rozwadzka 4. Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro, pokój nr 112, w godzinach urzędowania, od poniedziałku do piątku istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 

            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

 

Z up. Starosty Krapkowickiego

Katarzyna Gondek - Jaśkowska

Dyrektor Wydziału Budownictwa
 i Środowiska