Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na przebudowę z rozbudową zakładu na wniosek Nordfolien Polska Sp. z o.o.

BS.6740.51.2016                                                         Krapkowice, dnia 1 kwietnia 2016 r.

                                                                                              

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

  

Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 lutego 2016 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę z rozbudową hali produkcyjnej z częścią biurową o halę produkcyjno – magazynową, budynek socjalny, budynek biurowy oraz budowę hali namiotowej, magazyn farb i rozpuszczalników, wiaty na rowery, zbiorników na gaz propan – butan, silosów, parkingu, placu gospodarczego, komunikacji wewnętrznej, instalacji (deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej i energetycznej w tym oświetleniowej)w miejscowości Zdzieszowice, ul. Rozwadzka, działki
nr ewidencyjny gruntów 859/3, 859/4, 860/1, 860/2

Inwestor: Nordfolien Polska Sp. z o.o.

 

Wobec powyższego informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

                                                                                            Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                            Katarzyna Gondek - Jaśkowska