Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Waldemara Michna

BS.6341.6.2016                                                             Krapkowice, dnia 25 lutego 2016 r

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 19 lutego 2016 r. zostało wszczęte na wniosek

Waldemara Michna

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu działki nr 165 obręb Karłubiec (w tym: budynku usługowego, dróg, placów i parkingów) oraz wykonanie urządzeń wodnych tj. 6 studni chłonnych.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                           Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                           Katarzyna Gondek - Jaśkowska