Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starsoty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Nordfolien Polska Sp. z o.o.

BS.6341.5.2016                                                          Krapkowice, dnia 24 lutego 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 15 lutego 2016 r. zostało wszczęte na wniosek

Nordfolien Polska Sp. z o.o.

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nowoprojektowanych obiektów i terenów utwardzonych zakładu zlokalizowanego w Zdzieszowicach przy ul. Rozwadzkiej 4 oraz wykonanie urządzeń wodnych tj. 16 studni chłonnych.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                         Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                         Katarzyna Gondek - Jaśkowska