Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia z 2016 r.

PDF1_2016-01-04 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wyk. budżetu w 2016 r..pdf (97,80KB)
PDF10_2016-02-15 w spr. wprowadzenia „Planu Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach”.pdf (113,44KB)
PDF100_2016-09-13 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (844,15KB)
PDF101_201609-13 w spr. zmiany zarz. w spr. organizacji Stanowiska Kierownia Starosty Krapkowickiego.pdf (924,70KB)
PDF102_2016-09-13 w spr. ustalenia maksymalnej wysokości nagrody starosty Krapkowickiego dla nauczycieli w 2016 r..pdf (451,49KB)
PDF103_2016-09-16 w spr. dokonania zmian w planie wydatków na 2016 r..pdf (536,92KB)
PDF103a_2016-09-26 w spr. zmiany zarz. w sprawie powołania i funkcjonowania PZZK.pdf (167,71KB)
PDF104_2016-09-20 w spr. przygotowania oraz przeprowadzenia świczenia obronnego CUDZOZIEMCY 2016.pdf (2,03MB)
PDF105_2016-09-20 w spr. zmiany zarz. w spr. przeprowadzenia kontroli w ZSS w Krapkowicach.pdf (514,84KB)
PDF105a_2016-09-26 w spr. zmiany zarz. w sprawie powołania i funkcjonowania PZZK.pdf (101,38KB)
PDF106_2016-09-30 w spr. zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie budżetu w 2016 r..pdf (933,51KB)
PDF107_2016-10-03 w spr. przeprowadzenia kontroli wobec beneficjentów programu Aktywny samorząd.pdf (666,96KB)
PDF108_2016-10-03 w spr. zmiany zarz. w spr. szczegółowych zadań wydziałów.pdf (2,93MB)
PDF108a_2016-10-03 w spr. wprowadzenia Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego.pdf (685,43KB)
PDF109_2016-10-03 w spr. przeprowadzenia kontroli w szkołach.pdf (666,96KB)
PDF11_2016-02-15 w spr. wprowadzenia terminarza przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego.pdf (109,23KB)
PDF110_2016-10-03 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania PZdsOoN.pdf (804,96KB)
PDF111_2016-10-10 w spr. dokonania zmian w planie wydatków na 2016 r..pdf (548,25KB)
PDF112_2016-10-12 w spr. zmiany zarz. w spr. polityki rachunkowości.pdf (767,57KB)
PDF112a_2016-10-14 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (535,17KB)

PDF112b_2016-10-20 w spr.zmiany zarzadzenia w spr. dostepu do VULCAN i PROGMANN.pdf (513,90KB)

PDF112c_2016-10-20 w spr.zmiany zarzadzenia w spr. dostepu do VULCAN i PROGMANN.pdf (517,54KB)
PDF112d_2016-10-20 w spr.zmiany zarzadzenia w spr. dostepu do KiP.pdf (592,39KB)

PDF112e_2016-10-20 w spr. zmiany zarz. w spr. akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego WSK.pdf (310,77KB)
PDF113_2016-10-25 w spr. dokonania zmian w planie wydatków na 2016 r..pdf (581,39KB)

PDF113a_2016-10-25 w spr.zmiany zarzadzenia w spr. dostepu do KiP.pdf (591,87KB)
PDF114_2016-11-16 w spr. dokonania zmian w planie wydatków na 2016 r..pdf (583,17KB)
PDF114a_2016-11-16 w spr. zmiany zarz. w spr. polityki rachunkowości.pdf (672,87KB)
PDF115_2016-12-22 w spr. zatwierdzenia planu ZFŚS.pdf (1,21MB)
PDF115a_2016-11-23 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w starostwie w 2016 r..pdf (2,14MB)
PDF115b_2016-11-23 w spr. powołania przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej w 2016 r..pdf (525,60KB)
PDF115c_2016-11-23 w spr. powołania zespołu spisowego do inwentazyzacji za 2016 r.r.pdf (574,88KB)
PDF116_2016-11-30 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych.pdf (881,47KB)

PDF117_2016-11-30 w spr. zmiany zarz. w spr. akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego WSK.pdf (305,63KB)
PDF12_2016-02-19 w spr. zm. zarz. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - podinspektor KT.pdf (106,76KB)
PDF121_2016-11-30 w spr. dystrybucji preparatu jodowego na wypadek zdarzenia radiacyjnego.pdf (1,35MB)
PDF122_2016-12-13 w spr. zmiany zarz. w spr. regulaminu pracy.pdf (714,13KB)
PDF123_2016-12-13 w spr. zmiany zarz. w spr. godzin urzędowania.pdf (576,26KB)
PDF123a_2016-12-15 w spr. zmiany zarz. w spr. regulaminu pracy.pdf (749,88KB)
PDF124_2016-12-12 w spr. zatwierdzenia planu ZFŚS.pdf (516,07KB)
PDF125_2016-12-22 w spr. dokonania zmian w planie wydatków na 2016 r..pdf (633,29KB)
PDF126_2016-12-22 w spr. zmiany zarz. w spr. regulaminu pracy.pdf (750,29KB)
PDF127_2016-12-22 w spr. skorygowania faktycznej liczby zatrudnionych do naliczenia odpisu na ZFŚS.pdf (1,19MB)
PDF128_2016-12-28 w spr. zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie budżetu w 2016 r..pdf (578,47KB)
PDF129_2016-12-28 w spr. dokonania zmian w planie wydatków na 2016 r..pdf (596,34KB)
PDF13_2016-02-19 w spr. zm. zarz. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - podinspektor Fn.pdf (107,33KB)
PDF130_2016-12-30 w spr. zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie budżetu w 2016 r..pdf (681,15KB)

PDF131_2016-12-30 w spr. zmiany zarz. w spr. akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego WSK.pdf (298,44KB)
PDF14_2016-02-19 w spr. zm. zarz. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - podinspektorBW.pdf (107,18KB)
PDF15_2016-02-22 w spr. wprowadzenia regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych.pdf (663,61KB)
PDF16_2016-02-23 w spr. zmiany AO.120.38.2012 w spr. zasad rachunkowości.pdf (161,52KB)
PDF17_2016-02-23 w spr. zmiany zarządzenia 5 2016 pow. Komisji BiP.pdf (101,65KB)
PDF18_2016-02-29 w spr. powołania komisji przetargowej - remonty cząstkowe.pdf (125,86KB)
PDF19_2016-03-08 w spr. średniego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS ANNA.pdf (98,19KB)
PDF2_2016-01-04 w spr. zmiany 97-2015 w spr. nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (98,87KB)
PDF20_2016-03-08 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na podinspektora w GK.pdf (110,04KB)
PDF21_2016-03-08 w spr. Planie Rzeczowo Finansowym ZFSS na 2015 r.pdf (107,70KB)
PDF21a_w spr. zmiany zarz. w spr. osób odpowiedzialnych za wykonanie planu w 2016 r..pdf (597,58KB)
PDF22_2016-03-23 w spr. zmiany zarządzenia 8_2016 dot. kontroli Aktywny samorząd.pdf (97,87KB)
PDF23_2016-03-23 w spr. dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehab w 2016.pdf (97,74KB)
PDF24_2016-03-23 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2016 roku.pdf (97,32KB)
PDF25_2016-03-30 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na podinspektora w GK.pdf (109,14KB)
PDF26_2016-03-26 w spr. zmiany wykazu osób odpowiedzialnych.pdf (97,94KB)
PDF27_ 2016-04-04 w spr. dokonania zmia w planie wydatków w 2016 r..pdf (97,15KB)
PDF28_2016-04-04 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na podinspektora w KT.pdf (109,96KB)
PDF29_2016-04-15 w spr. powołania komisji przetargowej - zakup energii elektrycznej.pdf (125,49KB)
PDF3_2016-01-04 w spr. zmiany 15-2013 w spr. Regulamin doręczania przesyłek.pdf (119,01KB)
PDF30_2016-04-15 w spr. wprowadzenia podręcznika procedur audytu wewnętrznego.pdf (98,61KB)
PDF31_2016-04-15 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia Regulaminu Pracy.pdf (571,41KB)
PDF32_2016-04-25 w spr. dokonania zmian w planie wydatków na 2016 r..pdf (97,21KB)
PDF33_2016-04-25 w spr. zmiany komisji rekrutacyjnej nabór GK.pdf (107,78KB)
PDF34_2016-05-02 w spr. umieszczania flagi Państwowej RP na budynku SP w Krapkowicach.pdf (163,95KB)
PDF35_2016-05-02 w spr. zmiany zarz. w spr. akredytacji bezpieczeństwa teleinfor. WSK.pdf (99,59KB)
PDF36_2016-05-04 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2016 r..pdf (97,42KB)
PDF37_2016-05-04 w spr. powołania komisji przetargowej - budowa ronda Gogolin Kamień Śl..pdf (128,10KB)
PDF38_2016-05-04 w spr. realziacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie krapkowickim w 2016 r..pdf (113,39KB)
PDF38a_2016-05-04 w spr. zmiany zarz. w spr. określenia instrukcji użytkowania samochodów służbowych.pdf (929,92KB)
PDF39_2016-05-12 w spr. wprowadzenia Planu Operacyjnego funkcjonowania powiatu krapkowickiego.pdf (109,25KB)
PDF4_2016-01-26 w spr. postęp. przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.pdf (177,39KB)
PDF40_2016-05-19 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2016 r..pdf (563,02KB)
PDF41_2016-05-20 w spr. zmiany zarz. w spr. polityki rachunkowości.pdf (1,16MB)
PDF42_ 2016-05-20 w spr. materiały na zarząd.pdf (160,72KB)
PDF43_ 2016-05-20 w spr. zasady opracowywania pism.pdf (101,42KB)
PDF44_2016-05-23 w spr. wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty.pdf (557,62KB)
PDF44a_2016-05-23 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (485,05KB)
PDF45_2016-05-25 w spr. zmiany zarz. w spr. akredytacji WSK.pdf (719,55KB)
PDF46_2016-05-25 w spr. powołania komisji przetargowej - przebudowa drogi powiatowej nr 1381.pdf (483,29KB)
PDF47_2016-05-27 w spr. zmiany zarz. w spr. materiałów na zarząd.pdf (97,55KB)
PDF48_2016-05-27 w spr. zmiany zarz. w spr. zasad opracowywania pism.pdf (99,19KB)
PDF49_2016-05-31 w spr. zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie budżetu w 2016 r..pdf (651,44KB)
PDF5_2016-01-29 w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (306,92KB)
PDF50_2016-06-01 w spr. zmiany zarz. w spr. polityki rachunkowości.pdf (1,79MB)
PDF51_2016-06-15 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania i funkcjonowania PCZK.pdf (651,52KB)
PDF52_2016-06-01 w spr. wyznaczenia pracownika do udzileania pierwszej pomocy w starostwie.pdf (549,09KB)
PDF53_2016-06-02 w spr. powołania Komisji egzaminacyjnej.pdf (569,11KB)
PDF54_2016-06-02 w spr. powołania Komisji egzaminacyjnej.pdf (576,07KB)
PDF55_2016-06-02 w spr. powołania Komisji egzaminacyjnej.pdf (790,15KB)
PDF56_2016-06-02 w spr. powołania Komisji egzaminacyjnej.pdf (567,71KB)
PDF57_2016-06-02 w spr. powołania Komisji egzaminacyjnej.pdf (624,78KB)
PDF58_2016-06-15 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania i funkcjonowania PCZK.pdf (602,26KB)
PDF59_2016-06-17 w spr. powoałania komisji przetargowej - termomodernizacja.pdf (519,52KB)
PDF6_2016-01-29 w spr. zatwierdzenia planu szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2016.pdf (96,99KB)
PDF60_2016-06-22 w spr. zatwierdzenia planu ZFŚS.pdf (1,09MB)
PDF61_2016-06-22 w spr. stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni.pdf (994,00KB)
PDF62_2016-06-28 w spr. zmiany zar. w spr. regulaminu Pracy starostwa.pdf (738,26KB)
PDF63_2016-06-28 w spr. przeprowadzenia kontroli w ZSS w Krapkowicach.pdf (707,66KB)
PDF64_2016-06-28 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu w 2016 r..pdf (890,96KB)
PDF65_2016-06-28 w spr. zmiany zarz. w spr. polityki rachunkowości.pdf (534,94KB)
PDF66_2016-06-28 w spr. zmiany zarz. w spr. gospodarki ewidencji i przechowywania czeków , dowodów wpłat i arkuszy spisu.pdf (441,17KB)
PDF67_2016-06-28 w spr. czynności związnych z gospodarką ewidencją i przechowywaniem druków ścisłego zarach..pdf (2,52MB)
PDF68_2016-07-07 w spr. zmiany zarz. w spr. zatwierdzenia planów kontroli na 2016 r..pdf (1,60MB)
PDF69_2016-07-08 w spr. przeprowadzenia kontroli w ZSS w Krapkowicach.pdf (710,55KB)
PDF7_2016-01-29 w spr. zatwierdzenia planów pracy na 2016 r..pdf (682,65KB)

PDF72_2016-07-08 w spr. zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf.pdf (303,26KB)
PDF77_2016-07-27 w spr. zmiany regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników starostwa.pdf (332,23KB)
PDF70_2016-07-08 w spr. zmiany zarz. w spr. organizacji stałego Dyżuru w Starostwie Powiatowym w Kr-cach.pdf (626,24KB)
PDF73_2016-07-12 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2016 r..pdf (548,10KB)
PDF74_2016-07-18 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (516,38KB)
PDF75_2016-07-19 w spr. powołania komisji przetargowej - chodnik ze ścieżką Dobra.pdf (576,88KB)
PDF76_2016-07-19 w spr. zmiany zarz. w spr. podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników starostwa.pdf (939,90KB)
PDF78_2016-07-27 w spr. zmiany zarz. w spr. gospodarki ewidencji i przechowywania czeków , dowodów wpłat i arkuszy spisu.pdf (794,51KB)
PDF79_2016-07-27 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania komisji stałej.pdf (658,17KB)
PDF8_2016-02-05 w spr. kontroli Aktywny samorząd i powołanie zspołu kontrolnego.pdf (100,86KB)
PDF80_2016-07-27 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania i składu komisji na okoliczność niszczenia druków ścisłego zarachowania.pdf (659,74KB)
PDF81_2016-07-27 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia regulaminu ZFŚS w starostwie.pdf (914,32KB)
PDF82_2016-07-27 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia szczegółowych zadań wydziałów....pdf (4,32MB)
PDF83_2016-07-27 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (493,62KB)

PDF83a_2016-07-27 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia szczegółowych zadań wydziałów...pdf (422,23KB)

PDF84a_2016-08-01 w spr. zmiany zarządzenia w spr. dostępu do KiP.pdf (594,41KB)
PDF84_2016-08-01 w spr. zmiany zarz. w spr. polityki rachunkowości.pdf (2,65MB)
PDF85_2016-08-01 w spr. zmiany zarz. w spr. polityki rachunkowości.pdf (571,54KB)
PDF85a_2016-08-16 w spr. zmiany zarz. w spr. gospodarki ewidencji i przechowywania czeków , dowodów wpłat i arkuszy spisu.pdf (618,54KB)
PDF86_2016-08-17 w spr. zmiany zarz. w spr. ustalenia regulaminu wynagradzania.pdf (889,66KB)
PDF87_2016-08-17 w spr. zmiany zarz. w spr. zatwierdzenia planów kontroli na 2016 r..pdf (1,55MB)
PDF88_2016-08-17 w spr. zmiany zarz. w spr. polityki rachunkowości.pdf (540,03KB)
PDF89_2016-08-17 w spr. dokonania zmian w planie wydatków na 2016 r..pdf (602,94KB)
PDF9_2016-02-05 w spr. zatwierdzenia planów kontroli na 2016 r..pdf (662,76KB)
PDF90_2016-08-17 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (494,35KB)
PDF91_2016-08-17 w spr. zmainy wykazu osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego w 2016 r..pdf (641,69KB)
PDF92_2016-08-19 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej - 3 etaty w KT.pdf (605,35KB)
PDF93_2016-09-01 w spr. zmiany zarz. w spr. udzielenia akredytacji dla WSK w starostwie.pdf (714,06KB)

PDF94_2016-09-01 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania i funkcjonowania PZZK.pdf (800,99KB)
PDF95_2016-09-01 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania i funkcjonowania PCZK.pdf (538,84KB)

PDF95a_2016-09-01 w spr.zmiany zarzadzenia w spr. dostepu do KiP.pdf (575,70KB)
PDF96_2016-09-08 w spr. dokonania zmian w planie wydatków na 2016 r..pdf (629,86KB)
PDF97_2016-09-08 w spr. zmiany zarz. w spr. wyznaczenia ABI w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (556,57KB)
PDF98_2016-09-08 w spr. zmiany zarz. w spr. wyznaczenia ASI w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (573,83KB)
PDF99_2016-09-13 w spr. zmiany zarz. w spr. powołania i funkcjonowania PZZK.pdf (532,43KB)