Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert 2016

PDFOferta realizacji zadania publicznego - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego.pdf (97,74KB)
DOCSprawozdanie z realizacji zadania.doc (101,00KB)
PDFOferta 19a Muzykowanie bez granic.pdf (96,47KB)
PDFuchw. nr 460 w sprawie wyboru ofert -ochrona środowiska.pdf (36,19KB)
PDFuchw. nr 460 zalacznik.pdf (22,83KB)
PDFuchw. nr 461 w sprawie wyboru ofert - społecznosc lokalna.pdf (36,25KB)
PDFuchw. nr 461 zalacznik.pdf (22,25KB)
PDFuchw. nr 462 w sprawie wyboru ofert - kultura fiz..pdf (36,11KB)
PDFuchw. nr 462 załącznik kultura fiz.pdf (69,22KB)
DOCAKTUALIZACJA HARMONOGRAMU.doc (64,50KB)
DOCAKTUALIZACJA KOSZTORYSU.doc (52,50KB)
PDFuchw. nr 451 w sprawie wyboru ofert - edukacja.pdf (36,26KB)
PDFuchw. nr 451 zalacznik.pdf (22,89KB)
PDFuchw. nr 452 w sprawie wyboru ofert - kultura.pdf (36,17KB)
PDFuchw. nr 452 zalacznik.pdf (45,58KB)
DOCProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura fizyczna i sport.doc (88,00KB)
DOCProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - społeczność lokalna.doc (37,50KB)
DOCProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - edukacyjna opieka wychowawcza.doc (36,00KB)
DOCProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura.doc (69,00KB)
DOCProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - ochrona środowiska.doc (41,00KB)
DOCOferta realizacji zadania publicznego.doc (122,00KB)
DOCuchw. nr 381 w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert w 2016 roku.doc (29,50KB)
DOCuchw. nr 381 zalacznik - Regulamin otwartych konkursów ofert 2016.doc (66,50KB)
DOCuchw. nr 381 zalacznik do regulaminu nr 1 - wzor ogloszenia.doc (80,00KB)
DOCuchw. nr 381 zalacznik do regulaminu nr 2 - oswiadczenie czl kom konkursowej.doc (28,00KB)
DOCuchw. nr 381 zalacznik do regulaminu nr 3 - karta oceny formalnej.doc (42,50KB)
DOCuchw. nr 381 zalacznik do regulaminu nr 4 - karta oceny merytorycznej.doc (42,00KB)
DOCuchw. nr 382 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r. - nauka i edukacja.doc (42,00KB)
DOCuchw. nr 382 zalacznik.doc (76,50KB)
DOCuchw. nr 382 zalacznik do ogłoszenia - edukacja.doc (34,50KB)
DOCuchw. nr 383 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r - kultura fizyczna.doc (39,50KB)
DOCuchw. nr 383 zalacznik.doc (76,00KB)
DOCuchw. nr 383 zalacznik do ogłoszenia - kultura fizyczna.doc (77,00KB)
DOCuchw. nr 384 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r. - ochrona srodowiska.doc (40,50KB)
DOCuchw. nr 384 zalacznik.doc (78,50KB)
DOCuchw. nr 384 zalacznik do ogłoszenia - ochrona środowiska.doc (38,00KB)
DOCuchw. nr 385 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r. - kultura, sztuka.doc (39,50KB)
DOCuchw. nr 385 zalacznik.doc (78,50KB)
DOCuchw. nr 385 zalacznik do ogłoszenia kultura.doc (71,00KB)
DOCuchw. nr 386 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r. -spolecznosc lokalna.doc (39,50KB)
DOCuchw. nr 386 zalacznik.doc (77,50KB)