Przejdź do treści strony WCAG

Otwarty konkurs ofert 2016

PDFOferta realizacji zadania publicznego - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego.pdf
DOCSprawozdanie z realizacji zadania.doc
PDFOferta 19a Muzykowanie bez granic.pdf
PDFuchw. nr 460 w sprawie wyboru ofert -ochrona środowiska.pdf
PDFuchw. nr 460 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 461 w sprawie wyboru ofert - społecznosc lokalna.pdf
PDFuchw. nr 461 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 462 w sprawie wyboru ofert - kultura fiz..pdf
PDFuchw. nr 462 załącznik kultura fiz.pdf
DOCAKTUALIZACJA HARMONOGRAMU.doc
DOCAKTUALIZACJA KOSZTORYSU.doc
PDFuchw. nr 451 w sprawie wyboru ofert - edukacja.pdf
PDFuchw. nr 451 zalacznik.pdf
PDFuchw. nr 452 w sprawie wyboru ofert - kultura.pdf
PDFuchw. nr 452 zalacznik.pdf
DOCProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura fizyczna i sport.doc
DOCProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - społeczność lokalna.doc
DOCProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - edukacyjna opieka wychowawcza.doc
DOCProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura.doc
DOCProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - ochrona środowiska.doc
DOCOferta realizacji zadania publicznego.doc
DOCuchw. nr 381 w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert w 2016 roku.doc
DOCuchw. nr 381 zalacznik - Regulamin otwartych konkursów ofert 2016.doc
DOCuchw. nr 381 zalacznik do regulaminu nr 1 - wzor ogloszenia.doc
DOCuchw. nr 381 zalacznik do regulaminu nr 2 - oswiadczenie czl kom konkursowej.doc
DOCuchw. nr 381 zalacznik do regulaminu nr 3 - karta oceny formalnej.doc
DOCuchw. nr 381 zalacznik do regulaminu nr 4 - karta oceny merytorycznej.doc
DOCuchw. nr 382 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r. - nauka i edukacja.doc
DOCuchw. nr 382 zalacznik.doc
DOCuchw. nr 382 zalacznik do ogłoszenia - edukacja.doc
DOCuchw. nr 383 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r - kultura fizyczna.doc
DOCuchw. nr 383 zalacznik.doc
DOCuchw. nr 383 zalacznik do ogłoszenia - kultura fizyczna.doc
DOCuchw. nr 384 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r. - ochrona srodowiska.doc
DOCuchw. nr 384 zalacznik.doc
DOCuchw. nr 384 zalacznik do ogłoszenia - ochrona środowiska.doc
DOCuchw. nr 385 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r. - kultura, sztuka.doc
DOCuchw. nr 385 zalacznik.doc
DOCuchw. nr 385 zalacznik do ogłoszenia kultura.doc
DOCuchw. nr 386 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w 2016 r. -spolecznosc lokalna.doc
DOCuchw. nr 386 zalacznik.doc