Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie krapkowickim jest świadczona w trzech punktach na terenie powiatu w następujących miejscach i terminach:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, pok. 109 (I piętro)

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Krapkowicki

Dyżury radców prawnych:

Poniedziałek 9.30 – 13.30

Wtorek 12.00 – 16.00

Środa 8.00 – 12.00

Czwartek 14.00 – 18.00

Piątek 9.00 – 13.00

Urząd Gminy Strzeleczki

Strzeleczki, Rynek 4, sala GOK

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Krapkowicki w porozumieniu z Gminą Strzeleczki przez organizację pozarządową – Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn.

Dyżury radców prawnych:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek  7.30 – 11.30

Środa 10.30 – 14.30

Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny

Zdzieszowice, ul. B. Chrobrego 18

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Krapkowicki w porozumieniu z Gminą Zdzieszowice

Dyżury adwokatów:

Poniedziałek, Środa, Piątek 9.00 – 13.00

Wtorek, Czwartek 13.00 – 17.00

W miesiącach kwietniu i listopadzie 2017 r.:

Poniedziałek, Środa, Piątek 8.00 - 12.00

Wtorek, Czwartek 14.30 - 18.30

 

Kto może skorzystać?

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, darmową pomoc prawną

otrzymają wskazane poniżej osoby. Warunkiem jest przedłożenie do wglądu dokumentu tożsamości,

a w niektórych przypadkach również innych dokumentów:

- młodzież do 26. roku życia – należy przedłożyć do wglądu dokument stwierdzający tożsamość;

- osoby, które ukończyły 65 lat – należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość;

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny – należy przedłożyć dodatkowo Kartę Dużej

Rodziny;

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie

z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – należy przedłożyć oryginał

lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu

świadczenia. Osoba taka musi również wypełnić oświadczenie, że nie wydano wobec niej

decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Oświadczenie można pobrać i wypełnić

bezpośrednio w punkcie;

- kombatanci – należy przedłożyć zaświadczenie;

- weterani – należy przedłożyć legitymację weterana;

- kobiety w ciąży - należy przedłożyć dokument potwierdzający ciążę;

- osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią

techniczną – należy złożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych

okoliczności. Takie oświadczenie można pobrać i wypełnić na miejscu w punkcie nieodpłatnej

pomocy prawnej.

 

W przypadku, jeśli wskazane powyżej osoby w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego

wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, pomoc jest udzielana na

podstawie pisemnego oświadczenia, że osoba taka jest uprawniona do uzyskania pomocy, a z uwagi

na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Pomoc prawna polega na:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej

uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

- wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego problemu prawnego osoby uprawnionej;

- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie

niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach

przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie

pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

- prawa pracy,

- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

- prawa cywilnego,

- spraw karnych,

- spraw administracyjnych,

- ubezpieczenia społecznego,

- spraw rodzinnych,

- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i

działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Ważne informacje:

Pomoc prawna nie jest udzielana telefonicznie. Aby skorzystać, należy przyjść osobiście do jednego z punktów, w godzinach pełnienia dyżuru. Aktualne godziny dyżurów pełnionych na terenie powiatu krapkowickiego przez radców i adwokatów znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć w internecie na stronie

Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-01-2016
  przez: Szymon Woźny
 • opublikowano:
  11-01-2016 09:26
  przez: Szymon Woźny
 • zmodyfikowano:
  09-03-2017 09:55
  przez: Szymon Woźny
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 3042
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×