Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę instalacji utleniania ścieków w miejscowości Zdzieszowice na działkach nr ewid. gruntów 1937/1

BS.6740.403.2015                                                                                            

                                                                                                               Krapkowice, dnia 24 października 2015 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

 

   

Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 października 2015 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę instalacji utleniania ścieków - Hala filtrów, dmuchaw i dozowania reagentów (HFDR)
w miejscowości Zdzieszowice, na działce nr 1937/1.

 

Inwestor: ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza Oddział Zdzieszowice

 

Wobec powyższego informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego
  2. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowy w Krapkowicach.

z upoważnienia Starosty
 Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji
Architektoniczno - Budowlanej