Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę nr 329/2015 z dnia 12.10.2015r.

BS.6740.310.2015                                                                                                                           Krapkowice, dnia 12 października 2015 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO 

   

              Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 329/2015 z dnia 28.10.2015 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej Budowę gazociągu DN250 MOP 1,6 MPa oraz rozbiórka elementów istniejącej sieci dystrybucyjnej w ramach zadania: „Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN500 mm CN 1,6 MPa relacji ZK Zdzieszowice - Obrowiec, na docinku Żyrowa - Rozwadza Żyrowa  działki nr ewid. gruntów: 151, 149, 147, 146, 140, 138/27, 138/28, 137/1, 116/2, 98/1, 108,  204/3, 207/1, 214/6, 214/7, 214/8, 214/9, 214/10, 220, 223/1, 553, 231/1.

                Wobec powyższego informuję, że można zapoznać się z dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

               Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

 

 

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller

Koordynator ds. Administracji

Architektoniczno - Budowlanej