Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej budowę gazociągu DN250 MOP 1,6 MPa oraz rozbiórkę elementów istniejącej sieci na odcinku Żyrowa - Rozwadza

BS.6740.310.2015                                                                             

           Krapkowice, dnia 22 września 2015 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że został złożony wniosek w sprawie wydania pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego dla inwestycji obejmującej budowę gazociągu DN250 MOP 1,6 MPa oraz rozbiórkę elementów istniejącej sieci dystrybucyjnej w ramach zadania: „Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN500 mm CN 1,6 Mpa relacji ZK Zdzieszowice- Obrowiec, na odcinku Żyrowa  - Rozwadza”.

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu Zakład w Opolu, Opole, ul. Armii Krajowej 2

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątkuw godzinach 730 - 1530   istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 

z upoważnienia Starosty 

 Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej