Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

BS.6341.34.2015                                                        Krapkowice, dnia 25 sierpnia 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 10 sierpnia 2015 r. zostało wszczęte na wniosek

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z terenu drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kórnica do rowu R-13 i rowów przydrożnych,
  • budowę urządzeń wodnych, tj. wylotu W1 do rowu R-13 i wylotów W2 i W3
    do rowów przydrożnych,
  • przebudowę prawostronnego i lewostronnego rowu drogowego drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kórnica.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                         Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                        Katarzyna Gondek - Jaśkowska