Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek RZGW we Wrocławiu

BS.6341.37.2015                                                        Krapkowice, dnia 25 sierpnia 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 18 sierpnia 2015 r. zostało wszczęte na wniosek

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Odry jazem klapowym Rogów Opolski zlokalizowanym w km 129,850 rzeki Odry na NPP 157,54 m dla potrzeb żeglugi śródlądowej i do celów hydroenergetycznych oraz na korzystanie z wody do celów energetycznych poprzez eksploatację Małej Elektrowni Wodnej „Rogów” w ilości 30 m3/s.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                              Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                              Katarzyna Gondek - Jaśkowska