Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Gminy Zdzieszowice

BS.6341.35.2015                                                        Krapkowice, dnia 13 sierpnia 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 12 sierpnia 2015 r. zostało wszczęte na wniosek

Gminy Zdzieszowice

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę kładki pieszej zlokalizowanej nad Potokiem Anka w jej km 3+464 oraz wykonanie 2 przejść kablem energetycznym w rurze ochronnej pod dnem Potoku Anka w m. Zdzieszowice.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                    Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                   Katarzyna Gondek - Jaśkowska