Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Gminy Zdzieszowice

BS.6341.36.2015                                                        Krapkowice, dnia 13 sierpnia 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 12 sierpnia 2015 r. zostało wszczęte na wniosek

Gminy Zdzieszowice

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejącego przepustu na rowie melioracyjnym RC w m. Krępna oraz przebudowę rowu RC poprzez budowę nowego przepustu rurowego w km 0+265 rowu.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                     Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                    Katarzyna Gondek-Jaśkowska