Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie konsultacji aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PDFAPOS_Powiat_Krapkowice.pdf
PDFPrognoza_krapkowice powiat.pdf
BS.3037.9.2015                                                                                Krapkowice, dnia 4 sierpnia 2015 r.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 39, art. 40 oraz  art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że w dniach:

od 5 sierpnia 2015 r. do 25 sierpnia 2015 r.

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice,
w pok. nr 112 w godzinach od 7.30 do 15.30 wyłożony zostane:

 • projekt „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Teksty opracowań z możliwością składania uwag i wniosków dostępne będą również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach www.bip.powiatkrapkowicki.pl.

Składanie uwag i wniosków do wyłożonych opracowań odbywać się będzie w wyżej wyznaczonym terminie.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym. Uwagi prosimy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice lub drogą mailową na adres

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

                                                                                                           Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                                           Katarzyna Gondek-Jaśkowska

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-08-2015
  przez: Anna Piosek
 • opublikowano:
  04-08-2015 12:00
  przez: Anna Piosek
 • zmodyfikowano:
  07-08-2015 12:42
  przez: Anna Piosek
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 1802
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×