Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęciapostępowania wodnoprawnego na wniosek Państwa Rity i Egona Kostyra

BS.6341.22.2015                                                            Krapkowice, dnia 1 lipca 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 10 czerwca 2015 r. zostało wszczęte na wniosek

Państwa Rity i Egona Kostyra

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególni szkodliwe dla środowiska wodnego dla instalacji myjni automatycznych oraz myjni bezdotykowej zlokalizowanych na działce nr 86/4 k.m. 5 obręb Krapkowice.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                             Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                                   Henryk Hehmueller