Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego dotyczące wydanej decyzji pozwolenie na budowę nr 190/2015 z dnia 12.06.2015 dla Nordfolien Polska Sp. z o.o.

BS.6740.189.2015

Krapkowice, dnia 12 czerwca 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO 

 

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 190/2015 z dnia 12.06.2015 r. wydanej na rzecz Nordfolien Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach przy
ul. Rozwadzkiej 4  pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej budowę hali recyklingu folii przy zakładzie Nordfolien na działce nr ewid. gruntów 859/1, 860/1, 860/2 w Zdzieszowicach.

Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

 

 

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller

Koordynator ds. Administracji Architektoniczno - Budowlanej