Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Agroland Sp. z o.o.

BS.6341.21.2015                                                           Krapkowice, dnia 11 czerwca 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 29 maja 2015 r. zostało wszczęte na wniosek

AGROLAND Sp. z o.o.

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. komór drenażowych ora szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z połaci dachowych budynków oraz nawierzchni trwałych do gruntu stanowiącego własność wnioskodawcy.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                   Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                   Katarzyna Gondek - Jaśkowska