Przejdź do treści strony WCAG

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty z dniem 30 kwietnia 2015 r.