Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia z 2015 r.

PDF129_2015-12-31 w spr. zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (282,61KB)
PDF128_2015-12-31 w spr. zmiany zarządzenia w spr. akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.pdf (735,16KB)
PDF127_2015-12-31 w spr. zm. zarządzenia w spr. reg. Organizacyjnego na czas W.pdf (170,39KB)
PDF126_2015-12-31 w spr. skorygowania faktycznej liczby zatrudnionych w 2015 r.pdf (111,84KB)
PDF125_2015-12-31 w spr. zmiany zarządzenia (9-2015) w spr. ustalenia wykazu osób odpowiedzialnych w 2015 r.pdf (97,93KB)
PDF124_2015-12-23 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r..pdf (97,02KB)
PDF123_2015-12-17 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r..pdf (97,31KB)
PDF122_2015-12-11 w spr. dokonania przesunięć środków finansowych w Planie Rzeczowo Finansowym ZFSS na 2015 r.pdf (110,08KB)
PDF121_2015-12-08 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na inspektora w BS.pdf (109,89KB)
PDF120_2015-12-08 w spr. zm. 38-2012 zasad rachunkowości.pdf (101,81KB)
PDF119_2015-12-09 w spr. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (167,20KB)
PDF118_2015-12-07 w spr. dokonania przesunięć w planie wydatków w 2015 r..pdf (97,63KB)
PDF117_2015-12-08 w spr. dokonania przesunięć środków finansowych w Planie Rzeczowo Finansowym ZFSS na 2015 r.pdf (109,74KB)
PDF116_2015-12-04 w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.pdf (102,75KB)
PDF115_2015-12-01 w spr. wyzn. prac. do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji.pdf (100,09KB)
PDF114_2015-11-23 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015.pdf (98,05KB)
PDF113_2015-11-19 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015.pdf (96,74KB)
PDF112_2015-11-18 w spr. powołania komisji przetargowej - zimowe utrzymanie dróg.pdf (127,72KB)
PDF111_2015-11-18 w spr. zmiany zarządz. w spr. ustalenia kwot ekwiwalentuza odzież.pdf (109,90KB)
PDF108_2015-11-10 w spr. zmiany AO.120.90.2015 w spr. inwentaryzacji w SP w Krapkowicach.pdf (49,64KB)
PDF107_2015-11-10 w spr. zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (38,43KB)
PDF106_2015-11-10 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015.pdf (98,69KB)

PDF105_2015-11-06 w spr. zmainy 85-2015 w spr. powołania komisji eg. - st. specjalista ds. BHP.pdf (106,32KB)
PDF104_2015-11-06 w spr. powołania komisji przetargowej - zimowe utrzymanie dróg.pdf (132,77KB)
PDF103_2015-11-02 w spr. wytycznych do gminnych planów ZK.pdf (95,36KB)
PDF102_2015-10-28 w spr. zm. 722015 w spr. podnoszenia kwalifikacji przez pracownikow starostwa.pdf (50,45KB)
PDF101_2015-10-28 w spr. powłania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2015r.pdf (97,60KB)

PDF100_2015-10-28 w spr. powołania przewodniczącego Kom. Inwentaryz. w 2015 r..pdf (96,89KB)

PDF99_2015-10-28 w spr. szkoleń BHP.pdf (16,83MB)

PDF98_2015-10-20 w spr. zmiany Zarządzenia Starosty Krapkowickiego.67.2015 - zadania wydziałów.pdf (178,38KB)

PDF97_2015-10-20 w spr. warunków udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (99,28KB)
PDF96_2015-10-20 w spr. zmiany zarządzenia w spr. Planów kontroli na 2015 r.pdf (106,67KB)
PDF95_2015-10-20 w spr. zm. zarz. w spr. powołania Komisji Bezpiecz. Ruchu Drogowego.pdf (102,55KB)
PDF94_2015-10-15 w spr. zm. zarz. 95-2010 w spr. powołania Pow. Zes. ds Orzek. o Niepełnosprawności.pdf (107,08KB)
PDF93_2015-10-15 w spr. zmiany osób odpowiedz. za wykonanie planu w 2015 r.pdf (98,22KB)
PDF92_2015-10-12 w spr. zmiany zarz. 72-2015 w spr. podnoszenia kwalifikacji przez pracownikow starostwa.pdf (111,54KB)
PDF91_2015-10-12 w spr. zm. zarz. w spr. powołania komisji likwidacyjnej.pdf (99,55KB)
PDF90_2015-10-12 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w 2015 r..pdf (65,58KB)
PDF89_2015-10-12 w spr. zmiany polityki rachunkowości.pdf (195,72KB)
PDF88_2015-10-09 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf (98,00KB)
PDF87_ 2015-10-06 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - podinspektor KT.pdf (106,43KB)
PDF86_ 2015-10-06 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - podinspektor Fn.pdf (106,11KB)
PDF85_ 2015-10-06 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - starszy specjalista ds. BHP.pdf (106,31KB)
PDF84_ 2015-10-06 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - podinspektor BW.pdf (106,51KB)
PDF83_ 2015-10-06 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - Dyrektor DPS ANNA.pdf (98,54KB)
PDF82_ 2015-10-01 w spr. przeprowadzenia kontroli w szkołach.pdf (104,69KB)
PDF81_2015-10-01 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf (97,29KB)
PDF80_2015-09-30 w spr. wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf (226,23KB)
PDF79_2015-09-30 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych w 2015 r.pdf (97,16KB)
PDF78_2015-09-28 w spr. kontroli programu AKTYWNY SAMORZĄD.pdf (99,20KB)

PDF77_2015-09-25 w spr. zm. zarządzenia dot. postępowania z korespondencją i dokumentacją oznaczonymi klauzulą ”tajemnica skarbowa”.pdf (184,80KB)

PDF76 _2015-09-17 w spr. zmiany polityki rachunkowości.pdf (860,17KB)
PDF75_2015-09-17 w spr. max wysokości nagrody dla nauczycieli.pdf (94,82KB)
PDF74_2015-09-17 w spr. ocen kwalifikacyjnych pracowników starostwa.pdf (518,82KB)
PDF73_2015-17-09 w spr. dokonania zmian w planie wydatkow na 2015 r.pdf (96,16KB)
PDF72_2015-09-17 w spr. podnoszenia kwalifikacji przez pracownikow starostwa.pdf (797,88KB)
PDF71_2015-09-17 w spr. Regulaminu naboru w starostwie.pdf (910,50KB)
PDF70_2015-09-17 w spr. powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego).pdf (646,71KB)

PDF69a_2015-09-09 w spr. zmiany zarz. w spr. akredytacji bezpieczeństwa teleinfor. WSK.pdf (99,64KB)
PDF69_2015-09-09 w spr. wykazu nieruch. przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzet. na rzecz dotych. użytkownika wieczystego.pdf (225,31KB)
PDF68_2015-08-31 w spr. sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.pdf (956,30KB)
PDF67_2015-08-31 w spr. ustalenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów i pozostałych komórek organizacyjnych oraz podziału wydziałów na refe.pdf (1,54MB)
PDF66_2015-08-31 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego SP w Krapkowicach w 2015 r.pdf (96,61KB)
PDF65_2015-08-28 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf (96,28KB)
PDF64_2015-08-18 w spr. powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krapkowicach na kadencję 2015 – 2018.pdf (100,27KB)
PDF63_2015- 08 18 w spr. powołanie członków Pow. Społecznej rady ds ON w kadencji 2015-2018.pdf (98,97KB)
PDF62_2015-08-17 w spr. powołania Komisji przetargowej - przeprawa promowa w Zdzieszowicach.pdf (108,51KB)
PDF61_2015-08-11 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf (96,21KB)
PDF60_ 2015-08-06 w spr. skrocenie czasu pracy w dniu 7 sierpnia 2015 r..pdf (107,92KB)
PDF59a_2015-07-30 w spr. zmiany zarządzenia _9-2015_ w spr. ustalenia wykazu osób odpowiedzialnych w 2015 r.pdf (97,28KB)
PDF59_2015-07-29 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf (96,02KB)
PDF58_2015-07-29 w spr. zmiany Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (180,18KB)
PDF57_2015-07-24 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na podinspektora w KT.pdf (98,75KB)
PDF56_2015-07-22 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na podinspektora w Fn.pdf (98,95KB)
PDF55_2015-07-22 w spr. przeprowadzenia kontroli w DPS.pdf (100,61KB)
PDF54_2015-07-20 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf (96,28KB)
PDF52_2015-07-20 w spr. zmiany Zarządzenia Nr Or.0135-332009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników.pdf (180,37KB)
PDF51_2015-07-13 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf (96,22KB)
PDF50_2015-07-09 w spr. ustalenia zasad świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych.pdf (414,45KB)
PDF49_2015-07-01 w spr. zmiany zarządzenia w spr. Planów kontroli na 2015 r.pdf (460,38KB)
PDF48_2015-07-02 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej nabór na podinspektora w Biurze Windykacji.pdf (99,09KB)
PDF47_2015-06-30 w spr. zmiany polityki rachunkowości - zm. AO.120.38.2012.pdf (154,43KB)
PDF46_2015-06-30 w spr. zmiany zarządzenia _9-2015_ w spr. ustalenia wykazu osób odpowiedzialnych w 2015 r.pdf (97,12KB)
PDF45_2015-06-26 w spr. zmiany AO.120.38.2012 w spr. zasad rachunkowości.pdf (96,87KB)
PDF44_2015-06-16 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf (96,09KB)
PDF43_2015-06-11 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf (95,68KB)
PDF42_2015-06-09 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf (96,02KB)
PDF41_2015-06-08 w spr. zm. polityki rachunkowości - zm. AO.120.38.2012.pdf (97,45KB)
PDF40_2015-05-26 w spr. zmiany Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (245,07KB)
PDF38_2015-05-26 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf (95,63KB)
PDF37_2015-05-26 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia 2 naboru na st. specjalistę ds. BHP.pdf (98,62KB)
PDF36_2015-05-19 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf (96,11KB)
PDF34_2015-05-12 w spr. dokonania przesunięć środków finansowych w Planie Rzeczowo Finansowym ZFSS na 2015 r.pdf (109,46KB)
PDF33_2015-05-12 w spr. zmiany Kodeksu etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (177,98KB)
PDF32_2015-05-12 w spr. zmiany zarządzenia w spr. PZZK w Krapkowicach.pdf (104,38KB)

PDF31_2015-05-12 w spr. zmiany zarządzenia w spr. PCZK w Krapkowicach.pdf (163,66KB)

PDF30_2015-05-06 w spr. zmiany zarządzenia AO.120.153.2012, Kadry i Płace.pdf (99,24KB)
PDF29_2015-05-06 w spr. zmiany zarządzenia AO.120.155.2012, gospodarka, ewidencja czeków gotówkowych.pdf (109,02KB)
PDF28_2015-05-06 w spr. zmiany zarządzenia AO.120.152.2012, nadawanie przesylek przy pomocy frankownicy.pdf (102,28KB)
PDF27_2015-05-06 w spr. zmiany AO.120.38.2012 w spr. zasad rachunkowości.pdf (201,82KB)
PDF26_2015-05-06 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na st. specjalistę ds. BHP.pdf (98,35KB)
PDF25_2015-05-06 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf (95,85KB)
PDF24_2015-05-06 w spr. zmiany pogotowia kasowe _polityka rachunkowości_.pdf (89,72KB)

PDF23_2015-04-28 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf (97,02KB)
PDF22_2015-04-01 w spr. zm. zarządzenia dot. postępowania z korespondencją i dokumentacją oznaczonymi klauzulą ”tajemnica skarbowa”.pdf (182,62KB)
PDF21_2015-04-01 w spr. zmiany Zarządzenia Nr Or.0135-332009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (258,33KB)
PDF20_2015-04-01 w spr. polityki bezpieczeństwa danych osobowych Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (96,54KB)
PDF19_2015-04-01 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf (95,17KB)

PDF18_2015-03-31 w spr. zmiany zarządzenia _9-2015_ w spr. ustalenia wykazu osób odpowiedzialnych w 2015 r.pdf (97,45KB)
PDF17_2015-03-30 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2015 r.pdf (96,11KB)
PDF16_2015-03-13 w spr. ustalenia dni wolnych za 5 czerwca i 26 grudnia 2015 r.pdf (101,96KB)
PDF15_2015-03-13 w spr. zmiany Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (108,56KB)
PDF14_2015-03-12 w spr. powołania komisji do likwidacji pieczęci i pieczątek w starostwie.pdf (162,47KB)
PDF13_2015-03-12 w spr.powołania Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (103,39KB)
PDF12_2015-03-11 w spr. ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (374,97KB)
PDF11_2015-02-20 w spr. zmiany Komisji bezpieczeństwa i Porządku.pdf (95,65KB)
PDF10_2015-02-16 w spr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2015r.pdf (97,23KB)
PDF9a_2015-02-12 w spr. zmiany zarządzenia w spr. Powołania PZdsOoN.pdf (104,77KB)
PDF9_2014-02-05 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego SP w Krapkowicach w 2015 r.pdf (102,60KB)
PDF8_2015-02-03 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - GK.pdf (107,59KB)
PDF7_2015-02-03 w spr. powołania komisji przetargowej - przebudowa drogi Błażejowice - Smolarnia ETAP II.pdf (127,42KB)
PDF6_2015-01-28 w sp. zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości SP na lata 2015 - 2017.pdf (571,45KB)
PDF4_2015-01-02 w spr. zatwierdzenia Planów kontroli na 2015 r.pdf (102,94KB)
PDF3_2015-01-02 w spr. zatwierdzenia planu szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2015.pdf (94,85KB)
PDF2_2015-01-02 w spr. zatwierdzenia Planu pracy na 2015 r.pdf (108,52KB)
PDF1-2015-01-02 w spr. realizacji zadań obrony cywilnej w Powiecie Krapkowickim w 2015 r.pdf (98,66KB)