Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Pana Norberta Knura

BS.6341.15.2015                                                        Krapkowice, dnia 8 maja 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

 

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 20 kwietnia 2015 r. zostało wszczęte na wniosek

Norberta Kura

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego, tj. wylotu przyłącza kanalizacyjnego do rowu melioracyjnego na działce nr 199 w m. Jasiona oraz szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych do rowu melioracyjnego.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                       Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                      Katarzyna Gondek - Jaśkowska