Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę 137/2015

BS.6740.117.2015

Krapkowice, dnia 30 kwietnia 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO 

   

 Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 137/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. dotycząca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej  rozbudowę zakładu farb graficznych w Choruli polegających na: rozbudowie hali magazynowej, rozbudowie budynku zbiorników technologicznych, budowie hali produkcyjnej farb rozpuszczalników, budowie hali myjni, destylarni warsztatu, rozbudowie przejścia podziemnego - łącznika, przeniesieniu istniejącej wiaty, rozbiórce istniejącego budynku myjni i destylarni, przebudowie układu komunikacyjnego, infrastruktury technicznej
w miejscowości Chorula na działkach 384, 385, 107/40 k.m.2.

Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro, pokój nr 112, w godzinach urzędowania, od poniedziałku do piątku istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 

            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

 

 

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller

Koordynator ds. Administracji

Architektoniczno - Budowlanej