Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę sieci cieplnej na terenie miasta Krapkowice - Budowa przejścia sieci przez Odrę w miejscowości Krapkowice

BS.6740.128.2015                                                      

Krapkowice, dnia 28 kwietnia 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę sieci cieplnej na terenie miasta Krapkowice - budowa przejścia sieci przez Odrę w Krapkowicach, działki nr ewid. gruntów 7/2, 26 k.m. 9; 142, 143/3, 144/3 k.m.3; 2, 6/53 k.m.12.

Inwestor: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 730 - 1530, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego
 2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach

 

z upoważnienia Starosty

Henryk Hehmueller

Koordynator ds. Administracji

Architektoniczno - Budowlanej

Metryczka
 • wytworzono:
  28-04-2015
  przez: Grzegorz Morawiec
 • opublikowano:
  28-04-2015 14:48
  przez: Grzegorz Morawiec
 • zmodyfikowano:
  28-04-2015 14:49
  przez: Grzegorz Morawiec
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 1926
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl