Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę sieci cieplnej na terenie miasta Krapkowice - Budowa przejścia sieci przez Odrę w miejscowości Krapkowice

BS.6740.128.2015                                                      

Krapkowice, dnia 28 kwietnia 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę sieci cieplnej na terenie miasta Krapkowice - budowa przejścia sieci przez Odrę w Krapkowicach, działki nr ewid. gruntów 7/2, 26 k.m. 9; 142, 143/3, 144/3 k.m.3; 2, 6/53 k.m.12.

Inwestor: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 730 - 1530, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach

 

z upoważnienia Starosty

Henryk Hehmueller

Koordynator ds. Administracji

Architektoniczno - Budowlanej