Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę nr 131/2015

BS.6740.79.2015

Krapkowice, dnia 28 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 131/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. dotycząca pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej (fundament i wieża) EW-2 Krapkowice o mocy 3,3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogą dojazdową, plac manewrowy i tymczasowe utwardzenia) oraz zjazdem z drogi gminnej w miejscowości Krapkowice na działkach nr ewid. gruntów 31, 34, 35, 38, 41 k.m.1. Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro, pokój nr 112, w godzinach urzędowania, od poniedziałku do piątku istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Z up. Starosty Krapkowickiego
Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji
Architektoniczno - Budowlanej