Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej rozbudowę zakładu farb graficznych Chorula na działkach 384, 385, 107/40 k.m.2.

BS.6740.117.2015                                                       

Krapkowice, dnia 13 kwietnia 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2 kwietnia 2014 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej rozbudowę zakładu farb graficznych w Choruli w zakresie: rozbudowy hali magazynowej, rozbudowa budynku zbiorników technologicznych, budowa hali produkcji farb rozpuszczalnikowych, budowa hali myjni, destylarni i warsztatu, rozbudowa przejścia podziemnego - łącznika, przeniesienie istniejącego budynku myjni destylarni, przebudowa układu komunikacyjnego, infrastruktura techniczna w miejscowości Chorula na działkach   384, 385, 107/40 k.m.2.

Inwestor: Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1,
I piętro w pokoju 112, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 730 - 1530, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach

z upoważnienia Starosty

Henryk Hehmueller

Koordynator ds. Administracji

Architektoniczno - Budowlanej