Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej rozbudowę zakładu farb graficznych Chorula na działkach 384, 385, 107/40 k.m.2.

BS.6740.117.2015                                                       

Krapkowice, dnia 13 kwietnia 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2 kwietnia 2014 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej rozbudowę zakładu farb graficznych w Choruli w zakresie: rozbudowy hali magazynowej, rozbudowa budynku zbiorników technologicznych, budowa hali produkcji farb rozpuszczalnikowych, budowa hali myjni, destylarni i warsztatu, rozbudowa przejścia podziemnego - łącznika, przeniesienie istniejącego budynku myjni destylarni, przebudowa układu komunikacyjnego, infrastruktura techniczna w miejscowości Chorula na działkach   384, 385, 107/40 k.m.2.

Inwestor: Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1,
I piętro w pokoju 112, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 730 - 1530, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego
 2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach

z upoważnienia Starosty

Henryk Hehmueller

Koordynator ds. Administracji

Architektoniczno - Budowlanej

Metryczka
 • wytworzono:
  13-04-2015
  przez: Grzegorz Morawiec
 • opublikowano:
  13-04-2015 11:52
  przez: Grzegorz Morawiec
 • zmodyfikowano:
  13-04-2015 12:48
  przez: Grzegorz Morawiec
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 2088
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl