Przejdź do treści strony WCAG

OGŁOSZENIE STAROSTY KRAPKOWICKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Nieruchomość położona w Obrowcu, gmina Gogolin, powiat krapkowicki, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 501, arkusz mapy 4, dla której nie założono księgi wieczystej, stanowiąca własność nieżyjącego Józefa Przybyła (Josepha Przybylla)

DOCogłoszenie Starosty Krapkowickiego.doc