Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej w miejscowości Krapkowice na działkach nr ewid. gruntów 63/3, 64/3, 65/3, 66/3, 55

BS.6740.72.2015                                                                                               

                                                                                                                              Krapkowice, dnia 20 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 5 marca 2015 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej (fundamentu i wieży) EW-1 Krapkowice o mocy 3,3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogą dojazdową, placem manewrowym i tymczasowymi utwardzeniami) oraz zjazdem z drogi gminnej) w miejscowości Krapkowice na działkach nr ewid. gruntu 63/3, 64/3, 65/3, 66/3, 55.

Inwestor: Centralna Grupa Energetyczna S.A.

 

Wobec powyższego informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego
  2. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowy w Krapkowicach.

z upoważnienia Starosty
 Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji
Architektoniczno - Budowlanej