Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o.

BS.6341.7.2015                                                                                 Krapkowice, dnia 19 marca 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 10 marca 2015 r. zostało wszczęte na wniosek

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w m. Chorula, istniejącym kolektorem zrzutowym do rzeki Odry w km 134+095.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                      Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                     Katarzyna Gondek - Jaśkowska