Przejdź do treści strony WCAG

Roczny Program Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015.

PDFSprawozdanie.pdf
 

Starosta Krapkowicki, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/229/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektów prawa miejscowego – uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego.

Przedmiotem Konsultacji jest Projekt Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015. 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z Projektem na stronie www.powiatkrapkowicki.pl i przedstawienia swoich opinii, wniosków, uwag i propozycji podczas konsultacji.

Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania w dniu 16 października 2014 r. o godz. 17.00 w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 (sala nr 100, I piętro).

Projekt Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego 2015