Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert 2015

DOCSprawozdanie z realizacji zadania.doc (100,50KB)

PDFuchw. nr 115 w sprawie wyboru ofert na realizacje zadan w obszarze nauki edukacji.pdf (35,22KB)
PDFuchw. nr 115 zalacznik - edukacja.pdf (21,73KB)
PDFuchw. nr 116 w sprawie wyboru ofert na realizacje zadan w obszarze ekologii.pdf (35,15KB)
PDFuchw. nr 116 zalacznik - ekologia.pdf (71,24KB)
PDFuchw. nr 117 w sprawie wyboru ofert na realizacje zadan w obszarze kultury fizycznej.pdf (34,51KB)
PDFuchw. nr 117 zalacznik - sport.pdf (94,71KB)

DOCUchwała wybór kultura 2015.doc (33,50KB)
DOCXZałącznik do uchwały - kultura 2015.docx (31,21KB)

DOCZaktualizowana kalkulacja kosztów.doc (52,00KB)
DOCZaktualizowany harmonogram realizacji zadania.doc (65,50KB)

DOCProtokół z Komisji Konkursowej - ocena formalna - edukacja.doc (38,50KB)
DOCProtokół z Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura.doc (86,00KB)
DOCProtokół z Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura fizyczna.doc (91,00KB)
DOCProtokół z Komisji Konkursowej - ocena formalna - ochrona środowiska.doc (42,00KB)

DOCRegulamin otwartych konkursów ofert 2015.doc (66,00KB)
DOCuchw. nr 68 zalacznik nr 1 do zalacznika nr 1 - wzor ogloszenia.doc (80,00KB)
DOCuchw. nr 68 zalacznik nr 2 do zalacznika nr 1 - oswiadczenie czlonka komisji.doc (27,50KB)
DOCuchw. nr 68 zalacznik nr 3 do zalacznika nr 1 - karta oceny formalnej.doc (41,00KB)
DOCuchw. nr 68 zalacznik nr 4 do zalacznika nr 1 - karta oceny merytorycznej.doc (42,00KB)
DOCuchw. nr 69 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2015 r. na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania kultury fizycznej.doc (92,00KB)
DOCuchw. nr 70 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2015 r. na realizację zadań publicznych w obszarze ochrony środowiska.doc (93,50KB)
DOCuchw. nr 71 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2015 r. na realizację zadań publicznych w obszarze kultury.doc (92,50KB)
DOCuchw. nr 72 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2015 r. na realizację zadan publicznych w obszarze nauki, szkolnictwa gimnazjalnego i po.doc (93,00KB)
DOCUchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert w 2015 roku.doc (29,50KB)
DOCWzór oferty realizacji zadania publicznego.doc (122,00KB)
DOCZałącznik ogłoszenia edukacja.doc (33,00KB)
DOCZałącznik ogłoszenia kultura.doc (18,20KB)
DOCZałącznik ogłoszenia kultura fizyczna.doc (21,87KB)
DOCZałącznik ogłoszenia ochrona środowiska.doc (35,50KB)
DOCWzór-umowy.doc (78,50KB)