Przejdź do treści strony WCAG

Otwarty konkurs ofert 2015

DOCSprawozdanie z realizacji zadania.doc

PDFuchw. nr 115 w sprawie wyboru ofert na realizacje zadan w obszarze nauki edukacji.pdf
PDFuchw. nr 115 zalacznik - edukacja.pdf
PDFuchw. nr 116 w sprawie wyboru ofert na realizacje zadan w obszarze ekologii.pdf
PDFuchw. nr 116 zalacznik - ekologia.pdf
PDFuchw. nr 117 w sprawie wyboru ofert na realizacje zadan w obszarze kultury fizycznej.pdf
PDFuchw. nr 117 zalacznik - sport.pdf

DOCUchwała wybór kultura 2015.doc
DOCXZałącznik do uchwały - kultura 2015.docx

DOCZaktualizowana kalkulacja kosztów.doc
DOCZaktualizowany harmonogram realizacji zadania.doc

DOCProtokół z Komisji Konkursowej - ocena formalna - edukacja.doc
DOCProtokół z Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura.doc
DOCProtokół z Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura fizyczna.doc
DOCProtokół z Komisji Konkursowej - ocena formalna - ochrona środowiska.doc

DOCRegulamin otwartych konkursów ofert 2015.doc
DOCuchw. nr 68 zalacznik nr 1 do zalacznika nr 1 - wzor ogloszenia.doc
DOCuchw. nr 68 zalacznik nr 2 do zalacznika nr 1 - oswiadczenie czlonka komisji.doc
DOCuchw. nr 68 zalacznik nr 3 do zalacznika nr 1 - karta oceny formalnej.doc
DOCuchw. nr 68 zalacznik nr 4 do zalacznika nr 1 - karta oceny merytorycznej.doc
DOCuchw. nr 69 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2015 r. na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania kultury fizycznej.doc
DOCuchw. nr 70 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2015 r. na realizację zadań publicznych w obszarze ochrony środowiska.doc
DOCuchw. nr 71 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2015 r. na realizację zadań publicznych w obszarze kultury.doc
DOCuchw. nr 72 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2015 r. na realizację zadan publicznych w obszarze nauki, szkolnictwa gimnazjalnego i po.doc
DOCUchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert w 2015 roku.doc
DOCWzór oferty realizacji zadania publicznego.doc
DOCZałącznik ogłoszenia edukacja.doc
DOCZałącznik ogłoszenia kultura.doc
DOCZałącznik ogłoszenia kultura fizyczna.doc
DOCZałącznik ogłoszenia ochrona środowiska.doc
DOCWzór-umowy.doc