Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę w zakresie modernizacji silosów cementu nr 3 i 9 w Choruli przy ul. Cementowej na działce nr ewid. gruntów 76/25

BS.6740.3.2015                            

Krapkowice, dnia 23 stycznia 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8 stycznia 2015 r. został złożony wniosek w sprawie pozwolenia na budowę w zakresie modernizacji silosów cementu nr 3 i 9 w Górażdże Cement S.A. w Chorula na działce nr ewid. gruntów nr 76/25. Inwestorem inwestycji są Górażdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli przyul. Cementowej 1.  Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 730- 1530, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego
 2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach

z upoważnienia Starosty

Henryk Hehmueller

Koordynator ds. Administracji

Architektoniczno - Budowlanej

Metryczka
 • opublikowano:
  23-01-2015 13:37
  przez: Grzegorz Morawiec
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 434
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×