Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Starosty Krapkowickiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

  Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), Starosta Krapkowicki

informuje

 

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Obrowcu, gmina Gogolin, powiat krapkowicki, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 327 i 328, arkusz mapy 4, dla której nie założono księgi wieczystej, stanowiącej współwłasność nieżyjącej Irmgardy Gajda, poprzez udzielenie spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zezwolenia na założenie i przeprowadzenie urządzeń służących do przesyłu gazu w postaci gazociągu DN300 MOP 6,3 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa gazociągu relacji Obrowiec - Racibórz odc. Obrowiec - rzeka Odra”.

Spadkobiercy zmarłej Irmgardy Gajda nie zostali ustaleni.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości winny zgłosić się do Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój
nr 117, tel. 77 407 43 70.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte przez Starostę Krapkowickiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.