Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę nr 9/2015 z dnia 12.01.2015 r.

BS.6740.457.2014

Krapkowice, dnia 12 stycznia 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 9/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. udzielająca pozwolenia na budowę Panu Krystianowi Morawietz i zatwierdzającej projekt budowy chlewni rozrosu wraz z modernizacją istniejącego obiektu na cele hodowli w cyklu otwartym o łacznej obsadzie 426,82 DJP w miejscowości Żużela przy ul. Krapkowickiej na działce nr ewid. gruntów 659 k.m.6.

Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro, pokój nr 112, w godzinach urzędowania, od poniedziałku do piątku istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

 

Z up. Starosty Krapkowickiego
Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji
Architektoniczno - Budowlanej