Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2014 kadencja 2014-2018

PDFuchw. nr 1 w sprawie upowaznienia Starosty Krapkowickiego do dokonywania zmian w p;anie wydatkow w 2014 r..pdf (42,89KB)
PDFuchw. nr 2 w sprawie zmiany uchw. Nr 1035-2014 w sprawie okreslenia podzialu dotacji przyznanej przez powiat tytulem dofinansowania kosztow WTZ.pdf (53,26KB)
PDFuchw. nr 3 w sprawie udzielenia upowaznienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach.pdf (34,39KB)
PDFuchw. nr 4 w sprawie wyboru wnioskow o dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony srodowiska oraz udzielenia dotacji z budzetu Powiatu Krapkowickiego w 2014 roku.pdf (36,89KB)
PDFuchw. nr 5 w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - obwodnica Malnia-Chorula.pdf (37,67KB)
PDFuchw. nr 6 w sprawie wyboru wnioskow i przyznania dofinansowania na realizację zadan objętych pilotazowym programem „Aktywny Samorząd” w roku 2014 modul I-wydatki inwestycyjne.pdf (38,92KB)
PDFuchw. nr 7 w sprawie wyboru wnioskow i przyznania dofinansowania na realizację zadan objętych pilotazowym programem „Aktywny Samorząd” w roku 2014 modul II.pdf (46,08KB)
PDFuchw. nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury,sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego Zwiazek Polskich Artystów Plastykow.pdf (40,77KB)
PDFuchw. nr 9 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury,sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego - ZENORI ART.pdf (39,87KB)
PDFuchw. nr 10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury,sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego ZHP - Hufiec Krapkowice.pdf (33,29KB)
PDFuchw. nr 11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury fizycznej i sportu w 2014 r. - Sportowy Klub Wedkarstwa Karpiowego CHLUP.pdf (33,39KB)
PDFuchw. nr 12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury fizycznej i sportu w 2014 r. MKS Gogolin.pdf (33,82KB)
PDFuchw. nr 13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z obszaru kultury fizycznej i sportu w 2014 r. LUKS Azymek Zdzieszowice.pdf (40,51KB)
PDFuchw. nr 14 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem nr 1.pdf (53,68KB)
PDFuchw. nr 14 zalacznik nr 2.pdf (47,08KB)
PDFuchw. nr 14 zalacznik nr 3.pdf (20,75KB)
PDFuchw. nr 15 w sprawie zmiany ukladu wykonawczy budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf (82,16KB)
PDFuchw. nr 16 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf (55,26KB)
PDFuchw. nr 17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023 wraz z zalacznikiem nr 2.pdf (36,20KB)
PDFuchw. nr 17 zalacznik nr 1.pdf (341,02KB)
PDFuchw. nr 18 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalcznikiem.pdf (45,46KB)
PDFuchw. nr 19 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf (57,45KB)
PDFuchw. nr 20 w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.pdf (36,27KB)
PDFuchw. nr 21 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem (po rezerwie).pdf (35,26KB)
PDFuchw. nr 22 w sprawie wyboru wnioskow i przyznania dofinansowania na realizację zadan objętych pilotazowym programem „Aktywny Samorząd” w roku 2014 modul I-wydatki inwestycyjne.pdf (41,20KB)
PDFuchw. nr 23 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia z przekazanych srodkow finansowych dla KPP w Krapkowicach z przeznaczeniem na dodatkowe patrole.pdf (31,00KB)
PDFuchw. nr 24 w sprawie przejecia darowizny mienia ruchomego.pdf (30,64KB)
PDFuchw. nr 25 w sprawie nieodplatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz KCZ Sp. z o.o..pdf (30,15KB)
PDFuchw. nr 26 w sprawie podwyzszenia srodka trwalego stanowiacego droge powiatowa Nr 1207 O Blazejowice-Smolarnia.pdf (40,90KB)
PDFuchw. nr 27 w sprawie podwyzszenia srodka trwalego stanowiacego droge powiatowa Nr 1814 O przez wies Zywocice.pdf (41,42KB)
PDFuchw. nr 28 w sprawie podwyzszenia srodka trwalego stanowiacego droge powiatowa Nr 1832 O Gogolin-Chorula.pdf (40,76KB)
PDFuchw. nr 29 w sprawie podwyzszenia srodka trwalego stanowiacego droge powiatowa Nr 1454 O Rozwadza-Dabrowka.pdf (40,91KB)
PDFuchw. nr 30 w sprawie podwyzszenia srodka trwalego stanowiacego droge powiatowa Nr 1833 O Strzeleczki-Raclawiczki.pdf (40,89KB)
PDFuchw. nr 31 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem.pdf (42,98KB)
PDFuchw. nr 32 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf (60,73KB)
PDFuchw. nr 33 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najswietszego serca Pana Jezusa w Gogolinie.pdf (33,06KB)
PDFuchw. nr 34 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem nr 1.pdf (42,12KB)
PDFuchw. nr 34 zalacznik nr 2.pdf (47,07KB)
PDFuchw. nr 35 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf (57,95KB)
PDFuchw. nr 36 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf (67,55KB)
PDFuchw. nr 37 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023.pdf (36,30KB)
PDFuchw. nr 37 zalacznik nr 1.pdf (352,12KB)
PDFuchw. nr 38 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r..pdf (35,05KB)