Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę modernizacja układu odpylania silosów w Chorula przy ul. Cementowej 1

                                                                                               Krapkowice, dnia 8 grudnia 2014 r.

BS.6740.461.2014

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

 

Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1 grudnia 2014 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej modernizację układu odpylania transportu cementu oraz odpylania silosów nr 4 i 10 - zabudowa nowych odpylaczy na przesypach transportu cementu oraz na silosach nr 4 i 10 w Choruli przy ul. Cementowej 1

 

Inwestor: Górażdże Cement S.A., Chorula, ul. Cementowa 1

 

Wobec powyższego informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego
  2. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowy w Krapkowicach.

 

z upoważnienia Starosty 

 Henryk Hehmueller
Koordynator

ds. Administracji

Architektoniczno - Budowlanej