Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o pozwolenia na budowę - przełożenie sieci gazowej wysokiego ciśnienia i odcinka sieci gzowej średniego ciśnienia na terenie zakładu w Krapkowicach ul. Prudnicka

BS.6740.411.2014                                                       

Krapkowice, dnia 3 listopad 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 października 2014 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej przełożenie sieci gazowej wysokiego ciśnienia i odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie zakładu w Krapkowicach przy ul. Prudnickiej na działce nr ewid. 6/8. Inwestor P.U.P. POM Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Prudnickiej 30.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 730 - 1530, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach

 

z upoważnienia Starosty

Henryk Hehmueller

Koordynator ds. Administracji

Architektoniczno - Budowlanej