Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Elektrowni Wiatrowych Nysa Sp. jawna

BS.6341.37.2014                                                Krapkowice, dnia 15 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 30 września 2014 r. zostało wszczęte na wniosek

Elektrowni Wiatrowych Nysa Sp. z o.o.

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście linią WN-110 kV pod dnem rzeki Rzymkowicki, Biała i Browiniecki przewiertem sterowanym.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                  Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                 Katarzyna Gondek - Jaśkowska