Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Spółki Jawnej "Ciurko"

BS.6341.33.2014                                                                      Krapkowice, dnia 19 września 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

 

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 28 sierpnia 2014 r. zostało wszczęte na wniosek

Spółki Jawnej „Ciurko”

 

postępowanie administracyjne w sprawie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Krapkowickiego znak ROŚ.6223-7/04 oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi i budowę 18 sztuk studni chłonnych.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

 

                                                                                 Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                 Henryk Hehmueller