Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o złożeniu oferty

Informacja o złożeniu oferty

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach informuje, iż opublikowało w dniu 16.09.2014r. na stronie www.powiatkrapkowicki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu ofertę Fundacji Fabryka Aktywności Młodych. Tytuł zadania publicznego: „Krapkowice Fabryką Dobra”. 

Zgodnie z art.19a ust 4, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres: rozwoj@powiatkrapkowicki.pl lub przekazując bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. 

 

Załącznik: 

PDFOferta_Fabryka_Aktywności_Młodych.pdf (8,38MB)