Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Gminy Strzeleczki

BS.6341.32.2014                                                                  Krapkowice, dnia 29 sierpnia 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 22 sierpnia 2014 r. zostało wszczęte na wniosek

Gminy Strzeleczki

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu drogowego prawostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1837 O poprzez jego zarurowanie na odcinku od km 1+525 do km 1+544 oraz wykonanie budowli wylotowej W-1 w km 0+105 rowu melioracyjnego na działce nr 396 w miejscowości Łowkowice.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                Katarzyna Gondek - Jaśkowska