Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach

BS.6341.26.2014                                                                                                                                   

Krapkowice, dnia 20 sierpnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

 

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 16 lipca 2014 r. zostało wszczęte na wniosek

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach

 

 

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z Basenu Miejskiego w Zdzieszowicach do wód Potoku Anka w km 2+320.

 

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

 

z up. Starosty Krapkowickiego

Katarzyna Gondek - Jaśkowska

Dyrektor Wydziału BS