Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o sposobie komunikowania się z Starostwem Powiatowym w Krapkowicach dla osób uprawnionych (niesłyszących, niedosłyszących, głuchoniemych)

Mając na uwadze przepisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 ) Starostwo Powiatowe w Krapkowicach informuje, że osoby uprawnione mogą komunikować się z urzędem za pośrednictwem:

  • osoby przybranej - należy przez to rozumieć osobę, która ukończył 16 lat i została wybrana przez osobą uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną udzielania jej pomocy w załatwieniu spraw. Osoba przybrana udzielająca pomocy w załatwieniu sprawy winna posiadać przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport albo, w przypadku osób niepełnoletnich nie posiadających dowodu osobistego ani paszportu, ważną legitymację szkolną), celem przedstawienia go do wglądu na żądanie urzędnika załatwiającego sprawę.
  • tłumacza PJM - polskiego języka migowego
  • tłumacza SJM - system języka migowego
  • tłumacz przewodnik - dla osoby głuchoniewidomej, nazwany w ustawie tłumaczem SKOGN

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym urząd 3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwić sprawę w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach. Zgłoszenia dokonać można:

  • e-mailem na adres : sekretariat@powiatkrapkowicki.pl
  • tel. stacjonarny: 77 4074300
  • fax: 77 4074332
  • Skype: powiat.krapkowicki
  • Facebook: http://facebook.com/starostwo.krapkowice

Ponadto pragniemy uprzejmie poinformować, że pracownik  Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ukończył kurs języka migowego pierwszego stopnia KSS-1. Wiedza i umiejętności zdobyte na kursie umożliwiają podstawową komunikację z osobami niesłyszącymi.

Osoby posługujące się językiem migowym w stopniu podstawowym:

  • Tomasz Mierzwa, e-mail: 

 

WNIOSEK