Przejdź do treści strony WCAG

Dostawa serwerów wraz z licencjami do obsługi Active Directory

PDFzawiadomienie o wyborze.pdf

UWAGA!

W rozdziale X ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, nazwę i adres zamawiającego oraz napis: "Oferta na dostawę serwerów wraz z licencjami do obsługi Active Directory.

PDFzaproszenie do składania ofert serwery.pdf